بایگانی: سخنرانان

مهندس واقفی

توسط giumeh
- انتشار : 09 جولای 2020 - دیدگاه : ۰
ادامه مطلب ...

- انتشار : 20 آوریل 2020 - دیدگاه : ۰
ادامه مطلب ...

- انتشار : 14 آوریل 2020 - دیدگاه : ۰
ادامه مطلب ...

مدیریت و یا مشاورت مدیر عامل در شرکتهای بلر)جام جهان نما(، گروه صنعتی آزمایش، شـهید بـاهنر، گروه صنعتی مقصود، گروه صنعتی نیروی محرکه، گروه صنعتی…
- انتشار : 14 ژانویه 2020 - دیدگاه : ۰
ادامه مطلب ...

دانش آموخته رتبه اول در مقطع دبیرستان، عضو استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی، دانش آموخته رتبه اول در مقطع کارشناسی ارشد، عضو استعدادهای درخشان دانشگاه…
- انتشار : 14 ژانویه 2020 - دیدگاه : ۰
ادامه مطلب ...